Facebook

Přihlášení

Seo servis

Seo servis neboli optimalizace stránek je poslední nedílnou součásti zviditelnění Vaší image. Seo servis poskytujeme po vytvoření webových stránek. Samozřejmností je registrace do katalogů, vyhledávačů a následné PR články.

Seo servis bychom mohli rozdělit do několika kroků. Cena se pak odvíjí podle náročnosti a cílu zákazníka.


Analýza kvality kódování webu

Analýzou validity webu se rozumí kontrola zdrojového kódu webu ve formátu HTML a XHTML a kaskádových stylů CSS. Validní kód zaručuje správnou čitelnost webu pro vyhledávače a indexující roboty. Kód musí odpovídat obecně přijatým standardům společnosti W3C (World Wide Web Consortium) - http://validator.w3.org/

Vyhodnocení kvality kódování:

Při tomto vyhodnocení zjišťujeme, zda je web validní. Pokud bude kód obsahovat chyby, rozhodneme se, jak budeme dále postupovat při jeho úpravě. Jestliže web není validní, je nutné prohřešky proti standardům W3C odstranit, protože právě ony mohou být příčinou toho, proč indexující roboti některé webové stránky či jejich obsah přeskočí. Nedostatky, které se nacházejí pouze ve formátu HTML, lze většinou snadno opravit. Pokud však chyby generují skriptové aplikace, pak může být jejich odstranění zdlouhavé a náročné.

Pokud byly stránky vytvořeny pomocí CMS nebo pomocí jiných aplikací, pak je třeba tento systém nejprve upravit tak, aby už dále nevytvářel chyby ve zdrojovém kódu. Ve většině případů však tyto úpravy musí učinit výrobce příslušného softwaru. Pro konkrétní představu přikládáme dva z reportů, jak se hlásí web který je nevalidní a web, která je validní.

Analýza klíčových slov

Klíčové slovo (anglicky keyword) je důležitým prvkem v rámci celkové optimalizace webu. V prvotní analýze zjistíme stav a denzitu (hustotu) slov na webu, a to jak v jeho textové části, tak v nadpisech, menu a podmenu včetně dalších kódů webu, které uživatel Internetu běžně nevidí.

Vyhodnocení klíčových slov:

Z provedené SEO analýzy provedeme SEO vyhodnocení, kde zvážíme, zda je nutné text přepracovat tak, aby klíčová slova byla správně vyvážená, případně zjistíme počet tzv. stop-words, tedy slov, která jsou optimalizaci spíše na překážku. Po sestavení tohoto vyhodnocení získáme přehled o současném stavu slov na stránce a můžeme web poté upravit tak, aby se stal po textové stránce pro vyhledávače atraktivnějším.

Dalším vyhodnocením jsou statistiky hledanosti klíčových slov. Zjistíme, jak frekventovaně je dané klíčové slovo při vyhledávání používáno. Pro konkrétní představu přikládáme několik reportů o stavu klíčových slov na webové stránce.

Zpětné odkazy

Analýzou zpětných odkazů zjistíme, jak je na tom web z hlediska příchozích a odchozích odkazů ze stránek, které mají poměrně velký vliv na SEO a způsob indexování webu. Analýzou dále definujeme již funkční odkazy a zjistíme kolik % odkazů je správných a kolik ne. Po detailním rozpracování dále zjistíme zda odkazující web je přínosem či naopak web poškozuje. Budování zpětných odkazů významným způsobem napomáhá k vylepšení pozice Vašeho webu ve vyhledávačích.

Vyhodnocení kvality zpětných odkazů:

Kvalita odkazů ovlivňuje celkové hodnocení webu ve vyhledávačích. Weby, které mají více odchozích odkazů z webu než odkazů příchozích a vnitřních, mohou být v určitou chvíli považovány za weby spamující. Jedná se tedy o velmi důležitý faktor, který má zásadní vliv na míru úspěšnosti optimalizace webových stránek.

Dalším důležitým faktorem jsou odkazy, které míří na web klienta a které přicházejí z webu, jenž se nachází na černé listině SPAM webů nebo serverů. Pokud tomu tak je, můžou web svými odkazy poškozovat. Pro konkrétní představu přikládáme reporty zpětných linků webu klienta.

Analýza pozic ve vyhledávačích

Tato analýza je důležitá pro zjištění aktuálního stavu webu, tj. aktuální pozice, na které se web nachází. Pomůže nám také odhadnout, jak se díky kvalitní optimalizaci bude jeho umístění ve vyhledávačích zlepšovat. Analýza vychází z klíčových slov, která jsou předmětem zájmu se realizuje na portálech SEZNAM.CZ a GOOGLE.CZ.

Vyhodnocení umístění ve vyhledávačích:

Po vyhodnocení stavu webu vzhledem jeho současným pozicím musíme zjistit další informaci a to, jaké preference má web na určitá klíčová slova, a zda je web na tato slova vůbec zaindexován ve vyhledávačích. Další významnou informací je počet nalezených neboli indexovaných webů na vybraná klíčová slova. Poté je třeba zhodnotit konkurenci, která se na předních místech ve vyhledávačích na daná klíčová slova nachází. Je nutné zjistit, jak silně je tato konkurence optimalizována, aby si tyto pozice nadále zajistila.

Ze zjištěných údajů sestavíme předběžný plán a časový rozvrh pro optimalizaci webu, který chce klient na své klíčová slova dostat na přední místo ve vyhledávačích.

Tvorba stranek - by Alfa World s.r.o.